Skip to content

Privacy verklaring

All Fiction is een onafhankelijke uitgeverij van Nederlandstalige fictie rond het werk van politie en justitie. Wij produceren boeken in drie verschijningsvormen: luisterboeken, e-boeken en gedrukte boeken. Daarnaast publiceert All Fiction onder de titel Achter de woorden twee maandelijkse periodieken: een podcast en een digitale nieuwsbrief, allebei gratis.

Persoonsgegevens

Wanneer je een abonnement neemt op een van deze periodieken, óf wanneer je een boek bij ons bestelt, verwerken wij de persoonsgegevens die je zelf, zowel online als offline, aan ons verstrekt in een beveiligd gegevensbestand. Het gaat daarbij om je naam en e-mailadres, en – bij boekbestellingen – je adres- en/of postbus gegevens en je IBAN-nummer. Op die manier kunnen we je de nieuwsbrief toesturen, een luisterboek, e-boek of podcast-abonnement verzenden of incidenteel e-mail contact opnemen als dat nodig is om problemen te kunnen oplossen. Wij bewaren je gegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om het bovenstaande te realiseren, óf tot je jezelf uitschrijft. All Fiction kan niet controleren of een bezoeker van onze website meerderjarig is. Wanneer je er van overtuigd bent dat wij zonder ouderlijke toestemming persoonlijke gegevens hebben verwerkt van een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@allfiction.nl. Wij zullen deze informatie direct verwijderen.

All Fiction verwerkt geen persoonsgegevens van klanten, betrokkenen of website bezoekers, tenzij deze actief aan ons zijn verstrekt. All Fiction heeft geen facebook- of twitter account en gebruikt geen social media buttons.

Het delen van gegevens

All Fiction deelt jouw persoonsgegevens níet met derden, tenzij we daartoe wettelijk worden verplicht door toezichthouders, fiscale autoriteiten en opsporingsautoriteiten, óf wanneer dat nodig is voor het specifieke doel waarvoor ze verzameld zijn. Voor de uitvoering van boekbestellingen delen we je naam- en adresgegevens en/of IBAN-nummer met andere dienstverleners. Dat doen we om facturen te kunnen archiveren, btw-aangifte te kunnen doen en betalingen te kunnen innen. Je naam en e-mailadres delen we met de betreffende verspreiders om onze digitale nieuwsbrief te kunnen verzenden en onze podcast te kunnen uploaden.

Cookies

All Fiction gebruikt alleen technische, functionele en – in beperkte mate – analytische cookies die geen inbreuk maken op jouw privacy. Deze kleine tekstbestanden zijn noodzakelijk voor de technische werking van onze website, het gebruiksgemak en het optimaliseren van de site. Je kunt je afmelden voor cookies door je internet browser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Gegevensverwerking en -overdraagbaarheid 

All Fiction geeft je het recht om je eigen persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken en bezwaar te maken tegen de verwerking daarvan. Ook heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Je kunt daartoe bij ons een verzoek indienen om je persoonsgegevens door te sturen naar jezelf of een door jou genoemde organisatie. Wil je gebruik maken van genoemde rechten of heb je andere vragen over de gegevensverwerking, stuur dan een mail naar info@allfiction.nl. Wij zullen zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op je verzoek reageren.

All Fiction wijst erop dat je via de volgende link de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Bescherming en beveiliging

All Fiction neemt de bescherming van je gegevens serieus en staat open voor suggesties en vragen. Wij hebben passende technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen getroffen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. All Fiction maakt gebruik van een ssl certificaat om te borgen dat jouw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen. De plugins en het thema van onze website worden regelmatig bijgewerkt en we gebruiken anti-virus systemen op inkomende en uitgaande emails. Als je de indruk hebt dat uw gegevens niet goed beveiligd worden of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@allfiction.nl of eric.oosthoek@allfiction.nl.

KvK nr.: 71081895
Silodam 345
1013 AW Amsterdam
020 42 05 774
www.allfiction.nl
info@allfiction.nl

Deze versie van onze privacyverklaring is gepubliceerd op 24 mei 2018. All Fiction kan deze verklaring zonder voorafgaande aankondiging wijzigen. De wijzigingen zijn van kracht zodra de nieuwe verklaring is gepubliceerd.