Skip to content

Aan deze pagina wordt nog gewerkt ?…

‘Overtuigend en invoelbaar’

Filmkrant, december 1987

Aan onszelf is de titel van een nieuwe produktie van Eric Oosthoek, die 11 de­cember door de IKON op Nederland 2 zal worden uitge­zonden. Een do­cumentaire met dramatische elementen, maar vooral een via zijn beeldende vorm zeer informatieve film over de gevolgen van automatisering voor de mensen die ermee moeten (leren) omgaan. Oosthoek zet in zijn inleiding een ondernemer en een vakbondsman tegenover elkaar in scherp gesneden statements over de noodzaak op macro-niveau om de produktie te rationali­seren, waarna hij drie mensen, tegen de achtergrond van hun dagelijks werk, hun verhaal laat doen; een lasser, wiens werk door een robot zal worden overgenomen, een huisvrouw die voor een postorderbe­drijf thuis aan telefoon en toetsenbord zit en een intensive care verpleegkundige, voor wie de voortschrijdende technologie om hem heen vooral ook ethische vragen op­roept. Overtuigende en voor iedereen be­grijpelijke en invoelbare verhalen, die zou­den moeten aanzetten tot een voorzichti­ger, meer op de mensen gericht beleid, waarmee nieuwe technologie ‘op de werkvloer’ gebracht wordt.