Skip to content

Recherche

De recherche, ook wel Opsporing, is een onderzoeksafdeling binnen de politie, die als taak heeft misdrijven op te lossen en verdachten op te sporen. Denk aan inbraken, zedenmisdrijven, drugs- en milieucriminaliteit, fraude en levensdelicten als doodslag of moord.

All Fiction heeft zo zorgvuldig mogelijk gewerkt aan de anonimisering van de gegevens uit de politiepraktijk die ons ter beschikking zijn gesteld. Daarom worden in dit lemma over de recherche de exacte gegevens van de fotolocaties niet vermeld.

Rechtspraak

De Rechtbank van het arrondissement Amsterdam is een van de elf rechtbanken in ons land. Het hoofdgebouw staat aan de Parnassusweg 220. Zowel qua oppervlakte als qua inwoners is dit arrondissement het kleinste van Nederland. Het omvat sinds 1 januari 2013 het grondgebied van de gemeenten Aalsmeer, Amstelveen, Amsterdam, Diemen, Ouder-Amstel en Uithoorn.

Het zwaar beveiligde gerechtsgebouw De Bunker in de Amsterdamse wijk Osdorp valt eveneens onder de rechtbank Amsterdam.

\"Stuk
\"Hier
\"Stuk
\"Hier
\"Dossiers

Jeugddetentie

Juvaid, een justitiële jeugdinrichting in Veenhuizen, Drenthe, is een gesloten inrichting voor jongeren van 12 tot 23 jaar die een strafbaar feit hebben gepleegd of ervan worden verdacht. Een strafrechter kan hen hier voor langere of kortere tijd plaatsen. Vaak gaat het om jongeren met ernstige gedragsproblemen. In Juvaid volgen ze een dagbesteding op de interne school. Het doel is door observatie en behandeling ervoor te zorgen dat jongeren na hun verblijf in Juvaid succesvol terug kunnen keren in de maatschappij en niet weer nieuwe delicten gaan plegen.

\"Beveiliging
\"Lichtkoepel\"
\"Loopbrug\"
\"Luchtkooi\"
\"Luik
\"Isoleercel\"

Hoger beroep

Het Gerechtshof Amsterdam behandelt zaken van de rechtbank Amsterdam en Noord-Holland in hoger beroep waarbij gevraagd wordt om een nieuw oordeel in een al gevoerde rechtszaak. Het ressort omvat het grootste deel van de provincie Noord-Holland (behalve het Gooi) en is daarmee sinds 1 januari 2013 het kleinste ressort. Het hof heeft zijn zetel in het Paleis van Justitie op het IJdock, een schiereiland in het IJ.

\"Gerechtshof
\"Publieke
\"Zittingszaal
\"Luik
\"Cellengang
\"Hier

Terbeschikkingstelling

De Rooyse Wissel is een centrum voor forensische psychiatrie  in Oostrum, Noord-Limburg. Ze verplegen en behandelen in die kliniek patiënten met ernstige psychiatrische problematieken. Vaak hebben de patiënten een tbs-maatregel, soms een andere strafmaatregel. Het doel van de behandeling is het risico op een nieuw ernstig delict te verminderen. Onder het motto \’openheid in geslotenheid\’ werkt de staf van de Rooyse Wissel aan een veiliger samenleving.

\"Hekwerk,
\"Fitnesszaal\"
\"Werkplaats
\"Werkbank
\"Luchtkooi\"
\"Tafelblad,
\"Oplaadkast

Cassatie

De Hoge Raad der Nederlanden (H.R.) is cassatierechter, de hoogste rechter in Nederland als het gaat om civiel-, belasting- en strafrecht. De Raad beoordeelt of de gewone rechter het recht goed heeft uitgelegd en toegepast. De Raad draagt zo bij aan de ontwikkeling van het recht en de rechtsbescherming.

Aan de H.R. in Den Haag is een parket verbonden, waarvan advocaten-generaal en de plaatsvervangend procureur-generaal deel uitmaken. De voornaamste taak van het parket is het geven van rechtsgeleerde adviezen, zogenoemde conclusies, aan de H.R. Het parket is onafhankelijk en wordt geleid door de procureur-generaal. 

\"Hoge
\"Kleine
\"Grote
\"Hoge
\"Glazen

Fotografie: © Goert Giltaij – zigma.eu