Skip to content

Drama bij IKON wegbezuinigd

Friesch Dagblad, 7 maart 2007 – Jurgen Tiekstra

(…) In 1977 werd regisseur/scenarist Eric Oosthoek door IKON aangenomen om een drama-afdeling op te zetten. Dertig jaar later is de eindredacteur drama met zijn hele afdeling wegbezuinigd. Door het Commissariaat voor de Media is IKON onlangs ernstig in zijn zendtijd beperkt. De algehele overheidsbezuinigingen in Hilversum deden de rest. Oosthoek begrijpt maar al te goed waarom zijn afdeling geslachtof­ferd is. ‘Drama is voor televisie het duurste programmasoort’, vertelt hij. ‘Voor anderhalf uur drama, de speelfilmlengte, wordt een groot bedrag gespendeerd. In één Tele­film zat het dramabudget van het hele jaar. Dat is het dan,’ Niet voor niets is de VARA nu een van de zeer wei­nige omroepen in Hilversum met nog een eigen drama-afdeling. Ook op ander vlak ligt de ingreep voor de hand. De IKON-directie kan met ‘één pennenstreep’ drama schrap­pen; andersoortige bezuinigingen zouden de programmastructuur veel meer aantasten. Maar de be­slissing blijft pijnlijk. Toen hij bij de IKON kwam, lag de focus vooral op de thema’s jonge­ren en Derde Wereld. De dramaserie Sanne was in 1983 geruchtmakend, waar in de tijd van twee televi­siezenders miljoenen naar keken, vertelt Oosthoek. Hierna won het volwassenendrama aan belang. Hij herinnert zich de opnames voor De rivier waarin ik zwom met een inter­nationele cast in Zimbabwe. ‘Met de budgetten van tegenwoordig kan zoiets natuurlijk niet meer.’ Oosthoek: ‘Drama is bij uitstek geschikt om je als omroep mee te profileren. Vroeger was dat heel belangrijk.’ Tegenwoordig kopen de omroepen hun drama voorna­melijk aan van buiten-producenten. ‘Ik denk dat de publieke omroep toegaat naar een situatie met hele kleine omroephuizen die opdrach­ten uitbesteden. Net zoals bij de Engelse zender Channel 4, die een villa heeft met daarin niet meer dan vijftien men­sen die opdrachten geven voor de programmering.’
Vanaf volgend jaar heeft de pu­blieke omroep van overheidswege 50 miljoen euro meer te besteden. Het mooiste zou zijn wanneer een deel van het geld door minister Plasterk geoormerkt wordt voor drama: alleen dááraan mogen de omroepen dan het extra budget besteden. Maar zoiets heeft Oosthoek nog nooit meegemaakt. ‘Het probleem is dat bij de overheid in De Haag en de top van de publieke omroep veel ‘infomensen’ rondlopen, journalisten die zich richten op de waan van de dag. Zij worden niet opgewonden van fictie. Met drama ben je anderhalf tot twee jaar bezig. En na de uitzending is het weer weg.’ In april zendt IKON zijn laatste dramaproductie uit: de Telefilm Anna, met Gouden Kalf-winnares Monic Hendrickx in de hoofdrol. Noodgedwongen is Oosthoek een eenmansbedrijfje begonnen. Het verschil merkt hij direct nu hij bezig is met de verfilming van een roman van J. Bernlef. ‘Het is nu moeilijker om de financiering rond krijgen.’ (…)