Skip to content

Dagen van angst (1994)

Scenario voor een speelfilm, geschreven in opdracht van Theorema Films, met financiële ondersteuning van S.C.R.I.P.T.

Mr. Lydia Slegers, de hoofdfiguur in dit verhaal en officier van justitie in het arrondissement Amsterdam, voelt zich goed. Het leven gaat zoals ze wil. Haar dochter Marianna heeft besloten rechten te gaan studeren, en als openbare aanklager in een geruchtmakende corruptiezaak bij de Amster­damse politie staat ze in het middelpunt van de belang­stelling.
Deze rustige status-quo wordt ontregeld als Lydia door toeval getui­ge is van een doelbewuste moordaanslag op twee politiemensen. De aanslag wordt gepleegd door leden van een ‘active-service-unit’ van de IRA, het verbo­den Ierse Republi­keinse Leger. Het ‘safe-house’ van de activisten wordt opgerold en de politie vindt een grote hoeveelheid wapens. Lydia gaat als openbare aanklager in het daarop volgen­de straf­proces een drukke tijd tegemoet.
Zonder dat Lydia of de politie daarvan weet bereidt een andere IRA-unit een aanslag voor op een Britse diplomaat in Amsterdam. De leider van dat team, Sean McGeogh, heeft een verhouding met een Nederlandse studente aan de mode-academie, Ellen Donkers. Zonder dat zij zich daarvan bewust is raakt Ellen betrokken bij de voorbereidingen van de aanslag.

Vijf dagen nadat Lydia in het IRA-proces twaalf jaar gevan­genis­straf tegen de twee verdachten geëist heeft, wordt de Britse diplomaat door Seans team op brute wijze ver­moord. Die aanslag zorgt ervoor dat Ellen begrijpt waar ze bij betrok­ken is geraakt. Ze vindt in Seans bagage gecodeerd materi­aal waarvan ze veronderstelt dat justitie daarin geïnteresseerd zou kunnen zijn. Ellen ontdekt dat ook Lydia’s dochter, Marianna, doelwit is van hun gewelddadige akties. Ze stuurt het materiaal anoniem en voorzien van een waarschu­wing naar Lydia. Op de avond waarop Lydia de zending ontvangt en zij zich realiseert wat ze in handen heeft, gaat de telefoon.
Het is Sean. Hij vertelt Lydia dat ze Marianna ontvoerd hebben! De IRA zal haar ongedeerd vrij laten op voorwaarde dat Lydia het gestolen materiaal direct retourneert. Ze mag niemand inlichten en zeker de politie niet, anders ziet ze haar dochter nooit meer terug! Lydia doet wat haar gevraagd wordt, maar treft in ruil voor haar medewerking niet haar geliefde Marianna, maar het ontzielde lichaam van een haar onbekend meisje. Het is Ellen Donkers.
Nu schakelt Lydia een bevriende politieman in. Terwijl het politieappa­raat in werking treedt, komt Sean met hernieuwde eisen. De twee IRA-leden die de aanslag op de politiemen­sen pleegden moeten vrij! Sean eist in ruil voor het leven van Marianna voor hemzelf en zijn kameraden een vrijgeleide naar Libië. Lydia ontdekt ondertussen de vermoedelijke verblijf­plaats van Marianna. Na een impulsieve solo-actie van Lydia lukt het een observatie- en arrestatie­team van de Amsterdam­se politie de IRA-activisten aan te houden. Lydia en Marianna zijn ongedeerd…

Pers over Dagen van angst