Skip to content

Colofon

All Fiction is in augustus 2000 opgericht als eenmanszaak met geregistreerde handelsnaam, gevestigd te Amsterdam. Sinds 1 januari 2018 is All Fiction als zelfstandige uitgeverij ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel te Amsterdam onder nummer: 71081895.

Kantoor- en contactadres:
Silodam 345
1013 AW AMSTERDAM – NL
020 42.05.774

www.allfiction.nl
eric.oosthoek@allfiction.nl
info@allfiction.nl
webmaster@allfiction.nl

Auteursrecht

Alle intellectuele eigendomsrechten – incl. auteursrecht – voor teksten, foto’s, afbeeldingen en logo’s op deze website berusten bij All Fiction. Het is niet toegestaan deze te kopiëren, te downloaden of op enigerlei wijze openbaar te maken, te verspreiden of te verveelvoudigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van All Fiction. De beeldmerk rechten op deze website behoren toe aan All Fiction, onder depotnummer 1351162 en inschrijvingsnummer 1013480 van het BBIE, het Benelux Bureau voor Intellectueel Eigendom.

Zwart-wit fotografie website en boekomslagen: © Goert Giltaij – www.zigma.eu
Fotografie Achter de woorden: © Eric Oosthoek – www.allfiction.nl
Nadere informatie over de foto’s op deze website vind je in het foto register.

Achter de woorden

Achter de woorden is een geregistreerde merknaam van All Fiction. De podcast is ondergebracht bij SoundCloud, de distributie van de gratis nieuwsbrief wordt verzorgd door Laposta.

Missers

Klopt er iets niet, of ontdek je andere storende zaken op deze website, wil je dat dan doorgeven aan de webmaster? Dan kunnen we actie ondernemen.

Heb je andere vragen of opmerkingen over deze internetpagina’s, laat het ons weten op info@allfiction.nl. Ook inhoudelijke suggesties zijn welkom.

De website zélf

De inhoud van deze website wordt up-to-date gehouden door All Fiction. De site zélf is vormgegeven en gebouwd door Arttrust ©2018 en ondergebracht bij TransIP Webhosting.