Skip to content

Algemene voorwaarden

Op het gebruik van deze website zijn onderstaande gebruiksvoorwaarden van toepassing. Wij behouden ons het recht voor de aangeboden informatie, met inbegrip van deze disclaimer, zonder nadere aankondiging te wijzigen. Door de website te bezoeken en/of de aangeboden informatie te gebruiken, word je geacht deze voorwaarden te hebben aanvaard.

Gebruik van informatie

Wij streven ernaar adequate informatie te bieden. Ondanks de zorg die wij daaraan hebben besteed, aanvaarden wij geen enkele aansprakelijkheid voor de juistheid van de opgenomen gegevens, noch voor de volledigheid of actualiteit daarvan. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor schade die voortvloeit uit het gebruik van de informatie op deze site of de (on)bereikbaarheid daarvan. Aan de geboden informatie kunnen op geen enkele wijze rechten worden ontleend.

Privacy statement

Een zorgvuldige omgang met gegevens van abonnees en gebruikers is voor ons van groot belang. Persoonlijke gegevens worden zorgvuldig verwerkt en beveiligd, conform de eisen die de privacywetgeving en de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) met ingang van 25 mei 2018 stelt. 

Copyright

Alle intellectuele eigendomsrechten – incl. auteursrecht – voor de op deze website aangeboden informatie (teksten, foto’s, afbeeldingen, grafisch materiaal én logo’s berusten bij ons of zijn aan ons overgedragen. Het is niet toegestaan de informatie op deze website te kopiëren, te downloaden of op enigerlei wijze openbaar te maken, te verspreiden of te verveelvoudigen zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming. Tekstinformatie afdrukken en/of downloaden voor eigen, persoonlijk gebruik is toegestaan. 

E-mail

Alle e-mail-wisselingen lopen via ons kantoor. Geen enkele andere niet-gerechtigde partij krijgt inzage in deze of andersoortige correspondentie.

Hyperlinks

Op deze site tref je doorverwijzingen naar andere websites. All Fiction is niet verantwoordelijk voor de beschikbaarheid of de inhoud daarvan en aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade die voortvloeit uit het gebruik van websites van derden en/of de wijze waarop zij omgaan met jouw persoonsgegevens.

Cookies

All Fiction plaatst geen marketing cookies. Wij maken alleen gebruik van analytische en functionele cookies en zorgen ervoor dat bezoekers anoniem blijven. Jouw gegevens worden níét gedeeld met derde partijen en IP-adressen worden geanonimiseerd. Daarom zie je geen cookie melding bij het openen van deze website.

Vragen / Onvolledigheden / Fouten

Klopt er iets niet of werkt er iets niet goed?
Waarschuw ons even, alsjeblieft. Dan kunnen we actie ondernemen.

Heb je andere vragen of opmerkingen over deze website, laat het ons weten op info@ericoosthoek.nl. Ook inhoudelijke suggesties zijn welkom.

Deze website wordt up-to-date gehouden door Eric Oosthoek en is gebouwd en vormgegeven door Arttrust ©2024.